March - 2012

Consolidated USAID-Tijara and Inma Grant ICF-SME Shareholder Loan Results - End-Mar 2012 - (ID Millions)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A1 A2 A4 A4/A1
ICF-SME Member Bank ICF-SME Funding ID-Millions Total Loan Disb. ID- millions ICF-SME Portion ID- Millions Co-Fund ID-Millions No. of SME Loans Outstanding Loans % Bank Co-Fund % portfolio Outside Baghdad % portfolio disbursed as 2-Year Loans % ICF-SME funds in Loans % ID Loans to Females New Jobs
Ashur Bank 953 4,101 3,173 928 166 909 23% 56% 67% 95% 9% 117
Ashur (IVGS) 1,200 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
Baghdad Bank 1,166 5,167 3,513 1,654 243 1,150 32% 67% 100% 99% 10% 325
Basrah Bank 529 1,828 1,828 0 172 502 0% 57% 0% 95% 11% 132
Gulf Bank 1,337 4,573 3,484 1,089 163 1,319 24% 64% 97% 99% 6% 151
Iraq MEI Bank 928 3,775 2,285 1,491 81 754 39% 45% 84% 81% 14% 153
Iraq MEI (IVGS) 1,200 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
Mosul Bank 1,000 3,146 2,876 270 209 984 9% 84% 84% 98% 9% 7
Mosul (IVGS) 1,200 148 148 0 11 148 0% 100% 73% 12% 9% 0
National Bank 473 1,425 1,413 12 96 421 1% 3% 79% 89% 8% 15
North Bank 971 5,407 3,868 1,539 157 930 28% 35% 32% 96% 9% 279
Sumer Bank 613 1,186 1,104 82 76 545 7% 0% 96% 89% 16% 23
TOTAL 11,571 30,755 23,691 7,064 1,374 7,664 23% 51% 72% 66% 8% 1202
Equ. $ 000's 9,778 26,150 20,143 6,007 6,515
  • Recycled Grant Funds: (Columns (4) - (2) / (2)) = 105%
  • Outstanding Total Loans: (Columns (7) + (8) x (7)) = $ 9350
  • Average Loan Size: (Columns (3) / (6)): $19 ( ID 22.3 million)
ICF-SME Loan Distribution by Banks Branches at 31- Mar- 2012 in ($ 000)
Ashur Baghdad Basrah Gulf IMEB Mosul National North Sumer TOTALS
$ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $000's # Loans
NORTH
Dohuk 9 1 616 40 128 4 752 45
Erbil 490 28 88 2 142 3 361 18 1,081 51
Suleymaniya 387 16 133 12 519 28
Ninewah 27 3 796 67 39 5 862 75
Kirkuk 58 5 200 23 258 28
$3,473 227
 
NORTH CENTRAL
Salah Ad Din 1,073 56 25 2 135 11 1,233 69
Diyala 87 4 87 4
Baghdad 1,538 66 1,460 65 663 69 1,386 52 1,773 61 435 38 1,173 91 2,995 112 1,009 76 12,430 630
Al Anbar 631 56 1,241 31 1,872 87
$15,623 790
 
SOUTH CENTRAL
Najaf 200 15 552 41 255 1 1,008 57
Diwaniyah 91 6 57 7 148 13
Babel 941 38 645 78 292 10 1,035 15 2,913 141
Kerbala 342 16 94 9 123 9 234 10 793 44
Wassit 180 17 42 4 221 21
$5,082 276
 
SOUTH
Muthanna 230 8 230 8
Dhi Qar 71 5 72 10 1,023 23 1,166 38
Mesan 72 3 9 1 81 4
Basrah 209 8 81 6 78 5 5 1 373 20
$1,849 70
Total 3,487 166 4,394 243 1,554 172 3,888 163 3,210 81 2,675 209 1,212 96 4,597 157 1,009 76 $26,027 1,363